Hình ảnh

 

Lỗi quá dòng USB (tivi Toshiba)

Lỗi rớt kính tản quang (tivi LG)

Lỗi rớt kính tản quang (tivi LG)

 

Sọc đứng màn hình

 

Sọc chỉ đứng màn hình

 

Dộp màn hình (tivi Sony)

 

Lem màu, bóng ma

 

Chồng hình